Rossitarhat har verksamhet på två ställen i Esbo: Rossi-Tarhat vid Kungsvägen 21-29 mellan Bemböle och Träskända och Kartanon Marja på Kungsgårdvägen 35 i Köklax vid Esbo Gård.
Läs mera