DELTA I TÄVLINGEN FÖR NYA RECEPT MED MARPUREE OCH MARBET

Delta i tävlingen. Hitta på nya, lätta och nyttiga recept i vilka Marpuree och Marbet kan användas och skicka dem till oss innan 31.07.2013.

Vi efterlyser det bästa receptet, i vilket Marpuree eller Marbetprodukter använts. Som vinnare väljs den person som skickat in det bästa receptet. Man kan delta i tävlingen genom att skicka ett recept med bild till adressen sari.rossi@rossitarhat.fi.

Vid deltagande berätta ditt namn, telefonnummer och e-postadress. Endast de som uppgett sina kontaktuppgifter deltar i tävlingen. Antalet gånger att delta är obegränsat. Deltagandet förutsätter inte köp. Arbetare vid Rossi-Tarhat och arbetare vid de företag som varit med och förverkligat denna tävling kan inte delta i tävlingen. Recept tas emot fram till 31.07.2013.

Tävlingens vinnare får till pris ett jordgubbspresentkort värt 50 euro. De som kommer andra och tredje får ett jordgubbspresentkort värt 30 euro. De bästa recepten publiceras på våra hemsidor under september. För publiceringen betalas inget extra arvode. Vi meddelar vinnarna personligen. Arrangörens ansvar gentemot deltagaren överskrider inte prisets värde eller mängd som nämns i dessa regler. Priset kan inte bytas mot pengar eller andra varor. Tävlingens arrangör ansvarar inte för internet-deltagande som inte kommit fram på grund av tekniska orsaker. Marbet-portioner från Rossi-Tarhat kan köpas i bl. a. Esbo vid Café Brunnsdal www.cafebrunnsdal.fi och vid Bemböle kaffestuga www.bembolenkahvitupa.net samt i Grankulla Lähellä Deli www.lahelladeli.fi

No Comments Yet.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.